Loading...
Farme 2018-12-05T09:36:59+00:00

 

 

Dezinfekcija površina na farmama

Dezinfekcija površina sledi nakon uklanjanja većih fizičkih nečistoća i vrši se periodično. Zavisno od poroznosti, starosti i kvaliteta podloge i zidova, određuje se koncetracija potrebna za dezinfekciju. Dezinfekcija površina je neophodna za održavanje zdrave sredine i služi kao prevencija nastanka patogena.

Dezinfekcija pijaće vode na farmama

Pri tretiranju vode koja se koristi za napajanje životinja, hlor dioksid pokazuje značajno bolje rezultate u poređenju sa tradicionalnim hlornim preparatima. Najbitnije karakteristike hlor dioksida, koje je mudro iskoristiti u pomenutom segmentu primene su:

• Efikasnost pri uklanjanju biofilma iz distributivnog sistema čime se odstranjuje konstantan izvnor kontaminacije.
• Pozitivan uticaj na miris i ukus tretirane vode što značajno podiže unos najbitnijeg nutrijenta.

Praktični benefiti za uzgajivače stoke

Mlekarstvo – povećan broj bakterija, gvožđe, mangan, uz biofilm može uzrokovati smanjen unos vode što vodi smanjenom prinosu mleka. Na broj somatskih ćelija u mleku može uticati nivo aktivacije imunog sistema krave u laktaciji i voda kao izvor organizama koji uzrokuju mastitis kod životinje. Dioxid SP 0,75% je praktično rešenje za eliminisanje problema kvaliteta vode.
Živinarstvo –
Svinjarstvo – loš kvalitet vode i biofilm u sistemima za vodu uzrokuje smanjene performanse i povećan rizik od digestivnih problema kod prasića.
.

Primena preparata Dioxid SP® 0,75% prevenira i suzbija oboljenja, na živinarskim farmama, sledećih uzročnika:

Bakterijske bolesti:

Salmoneloza ptica (Paratifusne salmonele živine, Beli proliv pilića, Tifus živine ), Pastereloza ptica,
Botulizam ptica, Pseudomonijaza ptica, Listerioza ptica, Mikoplazmoza ptica, Tuberkuloza ptica, Listerioza

Virusne bolesti:

Infekcije herpes virusima, Infekcije paramiksovirusima, Gumboro bolest

Infekcije adenovirusima
Sindrom pada nosivosti, Hemoragični enteritis ćuraka, Bolest mramoraste slezine

Gljivične i parazitske bolesti:

Aspergiloza, Histomonijaza, Trihomonijaza, Kokcidioza, Kriptosporidioza

Deficit vitamina:

Deficit vitamina rastvorljivih u mastima, Deficit vitamina rastvorljivih u vodi

Primena preparata Dioxid SP® 0,75% prevenira i suzbija oboljenja, na farmama goveda, sledećih uzročnika:

Bolesti izazvane bakterijama:

Pleuropneumonija goveda, Enterotoksemija, Paratuberkuloza.
Bolesti kože i mlečne žlezde
Mastitisi (Puerperalna pareza), mikotoksini i njihov uticaj, prevencija i lečenje mlečnih goveda, slinavka i šap.