Loading...
Hladnjače 2017-05-31T22:59:36+00:00

Hladnjače

Dioxid SP 0.75% – za zdrav ambijent

U mnogim hladnjačama odvija se konstantan proces dezinfekcije podova, zidova i opreme za vreme pauza, između smena, promene proizvoda ili tokom unapred planiranih termina određenih za dezinfekciju. Vrlo je mudro iskoristiti činjenicu da je rezidualna vrednost hlor-dioksida od samo 0,5 ppm u vodi za pranje dovoljna za redukciju stvaranja patogenih bakterija. Tekuća dezinfekcija će rezultirati suzbijanjem „bolesti okruženja“.

Preporuka našeg tehnologa:

  • Pranje komora rastvorom Dioxid SP® 0.75% pre unošenja plodova.
  • Zamagljivanje Dioxid-om SP® 0.75% komora u kojima se nalaze plodovi u ambalaži za lager.
  • Dezinfekcija transportne ambalaže
  • Pranje plodova u rastvoru određene koncentracije preparata Dioxid SP® 0.75% u kadama tokom kalibracije, pre slaganja u , u prethodnom koraku, dezinfikovanu ambalažu.

Dioxid SP® 0.75% će onemogućiti sekundarnu kontaminaciju.
Oslobađanje kiseonika će učini plodove svežim u dužem vremenskom periodu.
Dioxid SP® 0.75% ne oštećuje vitamin C u povrću i voću, kao što to čine drugi dezinficijensi.