Loading...
Navodnjavanje 2017-05-31T23:02:26+00:00

Navodnjavanje

Veoma je bitno sprečiti nastanak algi u sistemu za navodnjavanje. Čak i na tamnim mestima alge u kombinaciji sa đubrivom rastu veoma brzo i povećavaju rast biofilma u sistemu. Biofilm povećava broj bakterija i ima veoma negativan uticaj na rast useva. Većina klijenata izvrši šok dozu od 30 – 40 ppm, dva puta godišnje, dve noći za redom kako bi zaštitili sistem od algi i biofilma. Najčešće se odradi tretman u januaru i julu između glavnih biljnih ciklusa. Napuni se distributivni sistem (cevi) sa koncentracijom Dioxid-a SP® 0,75% od 40 ppm, ostavi se da radi preko noći (8 sati) i ispere se sistem ujutru; Ako je potrebno, postupak se ponovi i sledeću noć. Nakon toga se počne sa kontinuiranim doziranjem od 0,3 – 0,4 ppm u čistom sistemu.

Navedene koncentracije su indikativnog karaktera, zavise od nekoliko varijabli, pre činjenja molimo Vas da kontaktirate našeg tehnologa.