Loading...
O HLOR DIOKSIDU 2017-06-14T10:38:30+00:00

Istorija ClO₂ – trend povaćenja upotrebe hlor-dioksida

• 1811 – Sir Humphrey Davey otkriva hlor-dioksid.
• 1944 – Prva komercijalna upotreba (Sjedinjene Američke Države).
• 1977 – 3000 gradskih vodovoda koristi hlor-dioksid.
• 1980 – Hlor-dioksid postepeno zamenjuje hlor u mnogim industrijama.
• 1990 – Povećanje upotrebe u sekundarnoj dezinfekciji vode.
• 2005 – Nakon uragana Katrina korišćen u Americi za dezinfekciju svih potopljenih objekata.
• SadašnjostRazvijen  Dioxid SP 0,75%, tečni dezinficijens na bazi hlor-dioksida.

Hlor-dioksid nije hlor

 • Hlor-dioksid ima „hlor“ u svom nazivu ali je hemijski drastično drugačiji.
 •  Hlor u reakciji sa vodom stvara hipohlorastu kiselinu (HOCl). U pitanju je slaba kiselina koja se lako razlaže i brzo gubi biocidnu moć.
 •  Hlor-dioksid funkcioniše na bazi potpuno drugačijeg mehanizma, hlor-dioksid u reakciji sa vodom otpušta hlor koji se vezuje sa natrijumom i obrazuje zanemarljive količine natrijum hlorida, dok kiseonik dezinfikuje.
 •  Hlor-dioksid ima višestruko veći veći oksidacioni potencijal u odnosu na hlor.

Zbog čega je hlor-dioksid bolji u odnosu na tradicionalne hlorne preparate?

 • Snažnija i brža biocidna aktivnost u poređenju sa hlornim preparatima.
  o (manje doze, manji troškovi)
 •  Širi spektar delovanja.
  o (efikasan protiv bakterija, virusa, protozoa, gljivica, algi, buđi, spora, cisti)
 •  Efikasan u suzbijanju salmonele, legionele, ešerihije koli, proteusa, klostridije…
 •  2.6 puta jači oksidacioni potencijal u odnosu na hlorne preparate.
 •  Nema štetnih nusprodukata dezinfekcije.
 •  Eliminiše biofilm.
 •  Postojano biocidno dejstvo u širokom pH opsegu (4-10) te nije potrebno dodavati sredstva za regulaciju pH vrednosti..
 •  Nemoguća rezistentnost mikroorganizama – trenutno delovanje hlor-dioksida.
 •  Nije koroziv.
 •  Ne utiče na miris i ukus vode što povećava palatabilnost odnosno unos vode.

Prednosti tečnih u odnosu na praškaste preparate za generisanje hlor-dioksida.

– Laka, gotovo trenutna rastvorljivost tečnih komponenti za generisanje hlor dioksida.
– Nema otrovne prašine koja je karakteristična za rad sa praškastim komponentama za generisanje hlor dioksida.