Loading...
Tretman jaja 2017-05-31T22:56:23+00:00

Tretman jaja

Dioxid SP® 0.75% – za zdrava jaja

Najčešći patogeni organizmi koji se sreću u proizvodnji jaja su:

Pseudomonas,
Escherichia coli,
Salmonella,
Mycoplasma

Načini kontaminacije:

Vertikalni (reproduktivni i digestivni trakt kokoške)
Horizontalni (neophodan izvor kontaminacije: vazduh, voda, ili tokom manipulacije jajima)

Sveže izlegnuto jaje ima veoma propusnu ljusku koja je lako premostiva barijera mikroorganizmima te je dezinfekcija, odmah nakon prikupljanja jaja, od krucijalnog značaja.

Načini aplikacije hlor dioksida:

Zamagljivanje jaja
Potapanje jaja
Prskanje jaja