Loading...
Tretman vode za piće 2017-06-15T09:34:41+00:00

Tretman vode za piće

  •  Hlor dioksid je ekstremno efikasan dezinficijens.
  •  Hlor dioksid je snažan i visoko selektivan oksidans.
  •  Hlor dioksid je idealan za kontrolu ukusa, mirisa i boje vode.
  •  Hlor dioksid je pogodan za kontrolu prisustva gvožđa i mangana u vodi.
  •  Hlor dioksid uklanja biofilm – konstantan izvor kontaminacije u distributivnom sistemu.
  •  Hlor dioksid uklanja nitrite iz pijaće vode.
  •  Hlor dioksid je oko 10 puta rastvorljiviji u vodi od hlora.
  •  Hlor dioksid je zakonom prepoznat dezinficijens za tretman pijaće vode.
  •  Rezidualna vrednost u opsegu od 0,2-0,4 ppm-a je garant mikrobiološke stabilnosti u sistemu.