Dezinfekcija bazenske vode

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda predviđa rezidual hlordioksida od 0,4mg/L hlordioksida.
Dioxid SP Pool 0,75 sadrži 7500mg/L.
Dioxid SP Pool 0,75% obezbeđuje neprevaziđenu dezinfekcionu moć odnosno apsolutnu efikasnost pri uklanjanju svih sojeva bakterija.

Za razliku od tradicionalnih hlornih preparata Dioxid Pool uklanja I multirezistentne bakterije poput Pseudomonas aeruginosa. Dioxid Pool je efikasan u širokom pH opsegu te nije potrebno u bazen dodavati sredstva za regulaciju pH vrednosti.

Dioxid Pool ne izaziva iritaciju očiju I sluzokože te poboljšava doživljaj tokom kupanja. Dioxid Pool ima algicidno I virucidno dejstvo. Dioxid Pool se može koristiti kontinuirano ili za periodične šok tretmane bazenske vode. Dioxid Pool prevenira nastanak biofilma u sistemu.