Dezinfekcija na farmama

Kvalitet vode je zasigurno jedan od glavnih činilaca zdravlja životinja. Zdravstveno ispravna voda je neophodna za sprečavanje širenja bolesti među životinjama I obezbeđivanje kvalitetne proizvodnje.

Ključne tačke u obezbeđivanju kvalitetne vode:

  1. Izvor vode: bunar mora biti kvalitetan, dovoljno izdašan, udaljen od septičkih jama/deponija.
  2. Dezinfekcija: proporcionalno doziranje Dioxid-a SP 0,75%, u odnosu na protok vode, se obezbeđuje impulsnim vodomerom I dozirnom pumpom. Na pomenuti način će svaki litar vode biti dezinfikovan.
  3. Filtracija.
  4. Kontrola kvaliteta vode.
  5. Periodične dezinfekcije bunara.