Tretman otpadne vode hlordioksidom

Tretman otpadne vode hlordioksidom je jedan od načina dezinfekcije otpadnih voda kako bi se uklonili patogeni mikroorganizmi, bakterije i viruse, čime se sprečava širenje bolesti i štiti životna sredina. Dioxid SP 0,75% je izuzetno efikasan preparat za kontrolu mirisa. Efikasnost Dioxida se zasniva na oksidaciji I razbijanju molekulskih veza jedinjenja koje uzrokuju neprijatan miris.