Dioxid SP 0,75%

Dioxid SP 0,75% je gotov rastvor hlordioksida koncentracije 7500 ppm spreman za upotrebu. Dioxid SP 0,75% je proizvod koji obezbeđuje sve prednosti hlordioksida, pre svega u delu efikasnosti, bez bilo kakvih poteškoća karakterističnih za tradicionalne metode proizvodnje hlordioksida. Wellton doo je proizvođač preparata Dioxid SP 0,75% što ga čini jedinim proizvođačem preparata na bazi hlordioksida u Srbiji.

Dioxid SP 0,75% je registrovan za:

 • dezinficijensi koji se koriste u domaćinstvu i objektima javnog zdravlja (PT 2)
 • dezinficijensi koji se koriste za površine koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje (PT 4)
 • dezinficijensi za vodu za piće (RT 5)

Dioxid SP 0,75% pokazuje efikasno mikrobiocidno dejstvo pri niskim koncentracijama za:

 • Pseudomonas aeruginosa
 • Staphylococcus aureus
 • Salmonella typhimurium
 • Candida albicans
 • Escherichia coli
 • Enterococcus faecium
 • Proteus hauseri
 • Enterococcus hirae
 • Legionella pneumophila.

 

Sem snažnog baktericidnog dejstva, Dioxid SP 0,75% je efikasan virucid, fungicid i algicid. Segmenti primene :

 • dezinfekcija vode za piće
 • dezinfekcija bunara I cevovoda
 • dezinfekcija u javnom zdravlju
 • tretman otpadnih voda

 

;