Dioxid Basic / Dioxid Activator

Komponente za generisanje rastvora hlordioksida koncentracije 7500 ppm. Dioxid SP A Basic je komponenta A za generisanje rastvora, Dioxid SP B Activator je komponenta B za generisanje rastvora. Mešanjem komponenti sa vodom u zadatom odnosu na licu.